NN Investment Partners B.V. laat als beheerder van de Nederlandse NN beleggingsfondsen weten dat de dividendfrequentie voor onderstaande fondsen vanaf 2023 wordt gewijzigd van een dividenduitkering per kwartaal naar een dividenduitkering per jaar.

Voor u als belegger in deze Nederlandse NN beleggingsfondsen verandert enkel de frequentie van de dividenduitkering. Het beleid omtrent de dividenduitkering van deze fondsen wordt ongewijzigd gecontinueerd.

In het vierde kwartaal 2022 zullen deze Nederlandse NN beleggingsfondsen voor de laatste keer een kwartaaldividend uitkeren, op 23 november 2022, waarbij de zogeheten ‘ex-dividend’ datum is vastgesteld op 2 november 2022.

De jaarlijkse dividenduitkering voor deze fondsen zal vanaf 2023 plaatsvinden in de maand juli.

Met deze aanpassing wordt de frequentie van de dividenduitkering van deze betreffende Nederlandse NN beleggingsfondsen, die momenteel een kwartaaldividend uitkeren, in lijn gebracht met de overige Nederlandse NN beleggingsfondsen die al jaarlijks een dividend uitkeren.

De betreffende Nederlandse NN beleggingsfondsen, die vanaf 2023 voortaan een jaarlijks dividend zullen uitkeren in de maand juli zijn:

• NN Hoog Dividend Aandelen Fonds

• NN Premium Dividend Fund

• NN Global Real Estate Fund

• NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds

• NN Europees Deelnemingen Fonds

• NN First Class Obligatie Fonds

• NN Hoog Dividend Obligatie Fonds

Lees hier de formele mededeling. (NN Investment Partners).

Door dit gewijzigde dividendbeleid verliezen deze NN beleggingsfondsen een deel van hun aantrekkelijkeid om hierin te beleggen als aanvulling op een aanvullend inkomen.