De Aanbestedingswet 2012 beoogt een duidelijk en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten alsmede lastenverlichting te creëren voor ondernemers en aanbestedende diensten. Dit laatste geschiedt door middel van standaardisatie en de verplichting om digitaal aan te besteden.

Het doel van de regelgeving is één interne Europese markt voor overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten zijn één van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te besteden.

De Aanbestedingswet moet het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) én Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) betere kansen bieden bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten. Daarbij ligt de doelstelling vast dat als norm voor alle aanbestedende diensten geldt om tenminste 30% van de aanbestedingen bij het MKB en ZZP te plaatsen.