Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten worden gedemonteerd en de materialen opnieuw worden gebruikt. Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval.
Wat is circulair inkopen?

Circulaire inkoop is een belangrijk instrument om tot een circulaire economie te komen. Daarin zet je producten, onderdelen en materialen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in. Daardoor behouden ze hun waarde in gesloten kringlopen.

De circulaire economie is belangrijk omdat hoogwaardige grondstoffen schaarser worden en op den duur uitgeput raken. Het is dus van belang om inzet van grondstoffen te minimaliseren, en producten en materialen beter herbruikbaar te maken.

Bij circulair inkopen focust een organisatie de optimalisatie van de grondstoffenstroom op deze drie manieren:

 1. versmallen: het primaire grondstoffengebruik terugbrengen door minder materiaal te gebruiken of door te kiezen voor secundair of biobased materiaal;

 2. verlengen: de levensduur van producten en componenten verlengen, bijvoorbeeld door (preventief) onderhoud of het hergebruiken van producten en/of componenten;

 3. sluiten: materiaalstromen sluiten door de gebruikte materialen steeds opnieuw te hergebruiken waardoor het niet eindigt als afval.

Dit draagt allemaal bij aan een zo laag mogelijke impact op het milieu.

Aspecten van circulariteitInfographic: Aspecten van circulariteit

 1. Langdurig gebruik

  Het behouden van de productintegriteit. Het ontwerpen van een product dat zo lang mogelijk kan worden gebruikt.

 2. Levensduurverlenging

  Het ontwerpen van een product dat gemakkelijk is te onderhouden, te repareren, te vernieuwen, te revitaliseren of aan te passen aan nieuwe behoeften. Door het tegengaan van verval en het inspelen op de veranderende behoeften wordt de gebruiksfase verlengd. Modulariteit is hierbij een belangrijk aspect.

 3. Herstel/hergebruik

  Het ontwerpen van een product dat eenvoudig is te repareren, revitaliseren, herfabriceren, herbestemmen en hergebruiken. Het verlengen van de gebruiksfase (herstel) als het product niet meer naar behoren werkt of kapot is. En het geschikt maken van het product voor een volgende gebruiksfase (hergebruik) als er geen behoefte is aan het product in zijn huidige functie. Modulariteit is hierbij een belangrijk aspect.

 4. Schadelijke emissies voorkomen

  Het voorkomen van schadelijke emissies tijdens productie, tijdens gebruik en bij het einde van het gebruik.

 5. Uitputting van natuurlijke bronnen voorkomen

  Het voorkomen van uitputting van natuurlijk bronnen door het gebruik van de juiste materialen in producten, onderdelen en componenten.

 6. Materiaalverlies voorkomen

  Het voorkomen van materiaalverlies na gebruik van een product, onderdeel en component.
  Opmerking: Voor hergebruik van producten, onderdelen en componenten zie punt 3.

Soorten circulariteit

Er zijn twee soorten circulariteit:

 1. gerealiseerde circulariteit: reeds gebruikte producten of materialen inzetten;

 2. potentiële circulariteit: nieuwe producten inzetten die in de toekomst goed herbruikbaar zijn.

Nu inkopen, met afspraken voor straks

Goede afspraken maken is heel belangrijk bij circulair inkopen. Het gaat namelijk niet alleen om een eenmalige koop nu, maar ook over toezeggingen voor de toekomst. Denk aan afspraken over onderhoud, retourname en retourwaarde. Dat is nodig om tot een echte cirkel te komen; één die niet stopt na uw inkoop.

Circulariteit is van ons allemaal

Circulair inkopen is een proces dat veel mensen in de organisatie raakt. Het is dus zeker niet alleen een zaak van inkoop. Je zou daarom misschien beter kunnen spreken van circulair opdrachtgeven.

Kennisplatform circulair inkopen

Organisaties die circulair en toekomstbestendig willen inkopen kunnen terecht op het 'Platform Circulair Inkopen: R-ladder'. Gebruikers vinden praktische en relevante informatie op basis van hun functietitel of organisatieniveau. De website moet de transitie naar een circulaire economie verder versnellen.

Voor wie is het platform?

Het platform is voor iedereen die een rol speelt in een circulair inkooptraject bij een organisatie met een professionele inkoopfunctie. Zowel voor eindgebruikers als toeleveranciers. Want ook die laatste moeten circulair gaan inkopen om hun afnemers, de eindgebruikers, een circulair aanbod te kunnen doen.

Het platform is er in ieder geval voor:

 1. interne opdrachtgevers en budgethouders;

 2. projectleiders;

 3. inkoopadviseurs;

 4. contractmanagers;

 5. duurzaamheidscoördinatoren;

 6. beleidsmakers;

 7. tender- en salesmanagers (bij toeleveranciers).