Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.


Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk mens uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen, zoals gender, cultuur, leeftijd, talenten en religie.

In een inclusieve organisatiecultuur worden alle medewerkers actief betrokken en opgenomen in de groep. In een inclusieve organisatiecultuur kunnen zij zichzelf zijn, voelen zij zich vrij om hun mening te geven, voelen zij zich gewaardeerd en gerespecteerd, en kunnen zij zich in een veilige leeromgeving ontwikkelen.

Gelijke kansen

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele gerichtheid. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt en de mogelijkheid krijgt om te groeien en om door te stromen, niet ondanks maar dankzij de verschillen.

Beoordelen hoort bij elk werk. Zo wordt duidelijk of u op uw eigen niveau productief bent of niet. Ook mensen met een beperking worden beoordeeld. Wat er niet mag gebeuren is dat u wordt beoordeeld op zaken die er niet toe doen.

Handreiking diversiteit en inclusie bij aanbestedingen

Rijks Inkoop Samenwerking (RIS) heeft een handreiking over diversiteit en inclusie bij aanbestedingen opgesteld. In deze handreiking vindt u meer informatie over de betekenis en definitie, de charter en diversiteit en inclusie binnen de Rijksoverheid. Daarnaast vindt u een aantal voorbeelden over diversiteit en inclusie die u bij aanbestedingen kunt gebruiken.

Het document is bedoeld om opdrachtgevers en inkopers een handreiking te bieden om te helpen te bepalen of en hoe diversiteit & inclusie een rol speelt bij een opdracht.


 en mogelijk