geldboom

MEER RENDEMENT MET DIVIDEND

Met stabiele dividend­uitkeringen kunt u op een eenvoudige wijze een tweede of zelfs uw gehele inkomen genereren. Bij pensioen­fondsen is dit ook een zeer belangrijke steunpilaar.

Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn blijkt dividend de belangrijkste steunpilaar van het totaalrendement.

Een aantrekkelijk dividend legt een vangnet onder de aandelenkoers en om die reden vinden veel bedrijven het belangrijk om aandeelhouders een stabiel dividend uit te keren. Daarvoor reserveren ze vaak een percentage van de winst: de pay-out ratio. Een andere plus voor defensieve beleggers is dat hoogdividendaandelen hun waarde beter behouden als het aandelensentiment op de beurs draait. Wat deze beleggers zich wel moeten realiseren is dat een gegarandeerd dividend niet bestaat.

Om bedrijven met een hoog en stabiel dividend succesvol te kunnen selecteren, zijn naast de historische dividendtrackrecords van bedrijven ook factoren als een stabiele kasstroom, gestage winstgroei, een gezonde balans, een sterke marktpositie en een consistent uitkeringsbeleid van belang. Beleggers kunnen een dergelijke aandelenselectie het best overlaten aan een dividendbeleggingsfonds, de beheerders daarvan doen dat beroepshalve en u waarschijn­lijk niet.

WAAROM BELEGGEN IN DIVIDEND- AANDELEN / BELEGGINGSFONDSEN?

Dividenden zijn een stabiele inkomstenbron uit beleggingen.
De koers van een bedrijfsaandeel kan stijgen of dalen, maar het dividend blijft meestal gelijk of stijgt. Ook is dividend aanzienlijk minder volatiel dan de winstgroei van een onderneming. Inkomsten uit dividend zijn momenteel bovendien fors hoger dan de spaarrente. Ook voor de defensieve belegger kan dividendbeleggen dan aantrekkelijk zijn.

Dividendbeleid blijkt vaak een betrouwbare indicatie van de stabiliteit van een bedrijf en de vooruitzichten.
Dividend uitkerende ondernemingen hebben doorgaans een goede cashpositie, een gezonde balans en een solide ondernemingsmodel. Bedrijven die dividend uitbetalen gaan veelal gedisciplineerder om met hun kapitaalstroom.

Dividend maakt een belangrijk deel uit van het totaalrendement.
Op langere termijn maakt het dividend, mits herbelegd, het grootste gedeelte uit van het totaalrendement. Dit kan aanzienlijk oplopen.

Dividendbeleggen is óók aantrekkelijk bij een stijgende rente!
Als de economie aantrekt en de rente stijgt, laten sommige beleggers dividendaandelen links liggen. Traditionele dividend-namen zijn namelijk vaak minder gevoelig voor de stemming op de beurs en blijven daardoor per saldo wat achter bij een sterk stijgende aandelenmarkt.

VERMIJD DEZE VALKUILEN!

Een veel voorkomende fout wordt door de meeste mensen niet eens als een fout beschouwd. Beleggers die een groot deel van hun kapitaal aanhouden in aandelen van het bedrijf waar ze werken. Ze zijn misschien erg enthousiast over het bedrijf en de vooruitzichten ervan. Maar als een groot deel van uw portefeuille bestaat uit aandelen van het bedrijf waar u werkt, een beslissing die waarschijnlijk is gebaseerd op emoties, bewijst u uzelf vermoedelijk geen dienst.

Zorg dat u niet te veel aandelen van uw werkgever of van welk ander bedrijf dan ook aanhoudt. Diversifieer uw portefeuille. Pak het slim aan.

Diversificatie vormt een belangrijk onderdeel bij het samenstellen van een evenwichtige portefeuille dat vermogen wereldwijd laat groeien. Internationale beleggingen kunnen uw portefeuille versterken. Bovendien creëert u daarmee een groter stuwmeer aan mogelijkheden waaruit beleggingen, die de moeite waard zijn, geput kunnen worden.

Zo ongeveer het tegenovergestelde van diversificatie is schijndiversificatie. Daarbij denkt u ten onrechte dat u een gediversifieerde portefeuille heeft.

De meest voorkomende en onopgemerkte vorm van schijndiversificatie doet zich voor onder fondsbeleggers. Die denken vaak dat hun beleggingen gediversifieerd zijn omdat ze belegd zijn in vijf, zes of meer verschillende beleggingsfondsen. Maar helaas blijkt maar al te vaak dat hun beleggingsfondsen qua beleggingsstijl en de aandelenposities sterk op elkaar lijken. Met als resultaat dat hun 'verschillende' beleggingfondsen dezelfde stijgende en dalende trends volgen. Dát is dus géén diversificatie!