Ketenverantwoordelijkheid draagt bij aan het uitbannen van misstanden op gebied van mens, natuur en milieu in de inkoopketen. Iedere schakel in de productieketen neemt verantwoordelijkheid om misstanden als kinderarbeid, onmenselijke werkomstandigheden en ontbossing op te sporen en aan te pakken.Het stellen van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), waarbij 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) als voorwaarde wordt gesteld bij de uitvoering van een opdracht, kan daarbij helpen. Daarnaast zijn er ook andere manieren om via het inkoopproces betere omstandigheden in productieketens te stimuleren.


Infographic: 'Due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen.

Waarom is ketenverantwoordelijkheid van belang?

Door globalisering besteden bedrijven steeds meer activiteiten uit om kosten te besparen, vaak in landen respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en een milieuvriendelijke productie niet vanzelf sprekend zijn. Dit maakt productie- en toeleveringsketens steeds complexer en ondoorzichtig. Een product of dienst gaat daardoor langs vele schakels voor het bij de eindgebruiker belandt. In bepaalde (risico)sectoren waar de overheid producten en diensten inkoopt komt het voor dat in één of meerdere van deze schakels (bijvoorbeeld bij de grondstoffenwinning, assemblage of productie) de rechten van mensen, natuur en/of milieu worden geschonden. Maar ook in ons eigen land worden deze rechten niet altijd gerespecteerd.

Het is de (zorg)plicht van de overheid om de rechten van mens, natuur & milieu te beschermen en de plicht van bedrijven om die rechten te respecteren. Van bedrijven die in het buitenland opereren waar andere wetten en regels gelden wordt daarom verwacht dat zij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en hun verantwoordelijkheid nemen voor een verantwoorde totstandkoming van producten en diensten in hun toeleveringsketens.

Ketenverantwoordelijkheid nemen betekent dat alle betrokken partijen in een productieketen hun verantwoordelijkheid nemen voor goede omstandigheden voor mens, natuur en milieu. Ketenverantwoordelijkheid is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Verantwoordelijkheid nemen

Als inkoopadviseur/inkoper bij de overheid kunt u bedrijven waarvan u producten en/of diensten afneemt stimuleren om hun ketenverantwoordelijkheid te nemen door misstanden in hun toeleveringsketens op te sporen en aan te pakken. De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), die ketenverantwoordelijkheid en 'due diligence' als voorwaarde stellen bij de uitvoering van de opdracht, kunnen u daarbij helpen. Door als aanbestedende dienst de risico’s te kennen en bedrijven ernaar te vragen, neemt u zelf uw verantwoordelijkheid en stimuleert u bedrijven om hetzelfde te doen.


 en mogelijk