Milieubewust inkopen omvat het tegengaan van milieuverontreiniging (stikstofuitstoot), luchtverontreiniging en gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden. Dit mede ter bescherming van de biodiversiteit. Maar ook het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van watergebruik en energiegebruik vallen hieronder.U draagt bij aan een beter milieu door producten in te kopen die een lage milieu-impact hebben of die een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld biodiversiteit. In de milieucriteria vindt u per productgroep concrete criteria en suggesties om een milieuvriendelijkere keuze te maken.

Milieuvriendelijke materialen en grondstoffen

U kunt als inkoper kiezen voor materialen en grondstoffen die zonder milieuschadelijke stoffen geproduceerd zijn. In de milieucriteria vindt u al ideeën om goed met materialen en grondstoffen om te gaan.

MVOI-criteriatool

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Met behulp van deze 'TOOL' verzamelt u snel de meest recente MVOI-criteria voor uw inkoopdocument.

U kunt zowel selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren. Daarbij kunt u kiezen uit drie ambitieniveau’s en ziet u tevens wat de relevante duurzaamheidsthema's zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kunt u uw selectie downloaden. De gedownloade teksten kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten.


 en mogelijk