Een multiculturele samenleving werkt niet

Een multiculturele samenleving werkt niet, omdat het in de praktijk gewoon een multireligieuze samenleving is.

Aan de ene kant hebben we hier in het Westen een voornamelijk christelijk/joods georiënteerde samenleving en aan de andere kant met de massale import van Afrikaanse en Midden-Oosten culturen die voor het merendeel georiënteerd zijn op een islamitische samenleving. Deze religieculturen botsen of haten zelfs elkaar gewoon. Om deze simpele reden zal een multiculturele samenleving nooit en te nimmer werken.

Laat het duidelijk zijn dat afkomst/ras enerzijds en cultuur anderzijds niet hetzelfde zijn. Culturen uit Afrika en het Midden-Oosten zijn veelal islamitisch georiënteerd. Culturen uit Zuid-Amerika daarentegen zijn veelal christelijk georiënteerd. Dat is ook waarom Zuid-Amerikaanse mensen vaak beter zijn geïntegreerd in onze westerse samenleving dan mensen afkomstig uit Afrika of het Midden-Oosten.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel, maar dat is toch zo met iedere regel.Contact

peter_hoogstrate@hotmail.com

Bellen: alleen tussen 12.00 en 23.00 uur

+31 6 45 75 19 27

peter.hoogstrate